ایده ای از پلیس برای منع پارک کردن مردم در جایگاه معلولین + فیلم

ایده ای از پلیس برای منع پارک کردن مردم در جایگاه معلولین

 

ایده جالبی از پلیس برای فرهنگ سازی رانندگانی که خودرو خود را در جایگاه پارک معلولین پارک می کنند.

(۵)


5
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>