تصویر سازی هنرمندانه «دختر بهار» با استفاده از تکنیک آبرنگ + فیلم

تصویر سازی هنرمندانه “دختر بهار” با استفاده از تکنیک آبرنگ

 

تصویر سازی اثر زیبا و هنرمندانه “دختر بهار” با استفاده از  تکنیک آبرنگ که توسط استاد ستاره معتضدی تصویر گر کتاب کودک اجرا شده است.

 

(۱۳۴۲)