تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن نمای زیر آب دریا | فیلم

از این روش برای ایجاد لبه‌ها و گوشه‌های هندسی در نقاشی معماری ساختمان‌ها استفاده می کنند.. کافی‌ است چسب را روی قسمت مورد نظر بچسبانید و شروع به رنگ آمیزی کنید.توجه کنید از چسبی استفاده کنید که پس از برداشتن اثری روی کاغذ شما باقی نگذارد.

می‌توانید چسب‌های مخصوص نقاشی را برای این منظور انتخاب کنید. وقتی نقاشی خشک شد به آرامی‌ چسب را جدا کنید و یک خط سفید خواهید داشت.

(۲۵۸۶)