تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن دنیای زیر آب | فیلم

برداشتن رنگ

اغلب رنگ های آبرنگ پس از خشک شدن قابل حل و برداشتن از روی کاغذ باقی می مانند . پاک کردن رنگ های اثر گذاری هم چون آبی تالو ، آلیزارین ، قرمز ویندزور ، زرد و آبی بسیار سخت می باشد و بهتر است که این روش را در مورد آن ها به کار نبست .

شیوه ی کار بسیار آسان است ؛ اگر رنگ خشک بود قسمت مورد نظر را با قلم موی مرطوب خیس کرده و رنگ را با دستمال حوله ای یا کاغذی بر می دارید و اگر رنگ خیس بود کافی است از یک قلم موی خشک ( قلم موی تشنه ) و یک دستمال برای برداشتن رنگ استفاده کنید . برداشتن رنگ خیس بهترین روش کشیدن ابر در آسمان است .

(۳۷۱۴)