تکنیک نقاشی اکریلیک؛ آموزش کشیدن نقاشی روی چوب | فیلم

تکنیک‌های ترکیب رنگ اکریلیک

ترکیب رنگ‌های اکریلیک تقریبا آسان است: رنگ‌ها را روی بوم بریزید با استفاده از کاردک مخلوط کنید. زمانی که در ترکیب رنگ‌ها مهارت یافتید ممکن است در راه‌های خلاقانه‌تری بیابید. در اینجا دو نمونه آورده شده است:

 

پیش از نقاشی رنگ را کامل مخلوط نکنید

 

به جای ترکیب کامل رنگ‌ها، آنها را به میزان بسیار جزیی با کاردک مخلوط کنید. سپس این ترکیب را برای نقاشی مورد استفاده قرار دهید. شما با ترکیب شگفت انگیزی از رنگ‌ها روی سطح کار خود مواجه خواهید شد.

(۵۱۴۰)