تکنیک نقاشی اکریلیک؛ آموزش کشیدن کهکشان | فیلم

ساختن خانواده‌ای از رنگ‌ها و یا تنالیته‌ها برای کار کردن در یک نقاشی به شما این امکان را می‌دهد که اختلاف رنگ‌های ظریفی در نقاشی خود خلق کنید. این تفاوت می‌تواند تفاوت‌های بسیار کم در تنالیته‌های رنگ پوست و یا سایه‌هایی از رنگ صورتی باشد. داشتن چندین پرده رنگ روی پالت به شما در فرآیند نقاشی کمک خواهد کرد.

(۱۰۱۰۲)