آموزش کشیدن نقاشی با استفاده از مرکب | فیلم

روش راندو با آب مرکب که با قلم موی آبرنگ و مرکب سیاه ویا مرکب قهوه ای(سپیا)روشی گسترده وقابل استفاده در زمینه ی طراحی است.اصولا قلم مو یکی از ابزار و وسایل همه کاره طراحی است بدان معنی که هم میتواند مانند قلم آهنی خطوط ظریف و نازک ایجاد کنیدوهم مانند ذغال یا مداد کنته خطوط ضخیم بکشد ونیز قادر است به آسانی سطوح تاریک و روشن ونیم سایه های مختلف به وجود بیاورد.

طراحی با آب مرکب به چند طریق امکان پذیر است:

۱-ابتدا موضوع مورد نظررا روی کاغذ مخصوص آبرنگ با مداد کم رنگ طراحی کرده سپس با یک قلم موی نازک شماره ی ۰ ویا۰۰ و یا با قلم فلزی طرح مدادی را ترسیم میکنیم پس از ان که طرح مرکبی خشک شد با یک قلم موی بزرگ تر(اندازه ی قلم مو بستگی به اندازه ی طرح دارد)طرح را ارائه می نماییم .

۲:در این روش قبل از اینکه موضوع مورد نظر را طراحی کنیم ابتدا سایه ها را با آب مرکب ایجاد می کنیم در این روش قدرت تخیل و تصور نقش بسیار مهمی دارد زیرا باید قادر باشد قبل از ایجاد طرح سایه ها طرح اصلی را نمایش دهند.خطوط مرکبی به علت مرطوب بودن کاغذ حساسیت وصراحت خود را از دست می دهند و حالت های حسی ویژه ای را در اثر پخش شدن بر روی کاغذ القا می کنند.

۳:یکی دیگر از روشهای طراحی با آب مرکب طراحی بر سطح کاغذ نم دار است.ابتدا با یک قلم موی بزرگ و آب تمامی سطح کاغذ را مرطوب می کنیم سپس با یک قلم فلزی و یا قلم موی آبرنگ و یا هر وسیله طراحی مرکبی موضوع مورد نظر را بر سطح مزطوب کاغذ ترسیم میکنیم وسپس برای ایجاد سایه-روشن از خطوط هاشوری یک خطی سریع و لکه ها استفاده می نماییم.

(۷۳۰۰)