تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ کشیدن طرح جغد فضایی | فیلم

آیا تا به حال در مورد ترکیب برخی رنگ های آبرنگ احساس سرگشتگی کرده اید ؟ و یا در مورد به خاطر آوردن این که کدام یک از ترکیب رنگ ها را دوست داشته اید و کدام یک را نه ؟ اگر از ترکیب رنگ های آبرنگ تان نمونه ای تهیه کنید ، ابزار بسیار مفیدی خواهد بود . این کار کمی وقت گیر است اما تهیه ی آن مرجعی حاضر و آماده برای رجوع و صرفه جویی در وقت را در اختیارتان قرار می دهد .

(۹۱۸)