تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن زمستان بنفش | فیلم

بنفش رنگ اشرافیت ، ثروت و قدرت است . در زمان های گذشته ، بنفش کمیاب و گران بود . تنها افراد ثروتمند و قرتمند بودند که توانایی مالی پوشیدن لباس هایی با این رنگ تجملی را داشتند .

کاترین دوم ، معروف به کاترین کبیر ، از پیشرفت هنر ، ادبیات و آموزش در روسیه حمایت کرد . کلکسیون هنری شخصی وی زیربنای موزه ی هرمیتاژ در سنت پطرزبورگ شد .

(۱۶۷۸)


1,678
بازدیدها