تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش درست کردن بوک مارک چهار فصل | فیلم

خیلی وقت ها که در حال مطالعه هستید محبور می شوید از جایتان بلند شوید و وقتی برمی گردید فراموش می کنید صفحه چند بودید؟ یک کتاب را در مدت طولانی می خوانید و نیاز دارید صفحه کتاب را به یاد داشته باشید؟ یک مطلب مهم در قسمتی از کتاب می بینید و دوست دارید بعد هم بتوانید برگردید و دوباره بخوانید؟
نگران نباشید، به شما روش ساخت یک بوک مارک آبرنگی ساده را آموزش خواهیم داد. این بوک مارک به صفحات کتاب شما نمی چسبد و نمی لغزد، خیلی سریع می توانید آن را بسازید و مطابق با سلیقه خودتان در رنگ ها و طرح های مختلف با تنها یک کاغذ یادداشت بسازید.

(۲۱۸۹)