تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن شفق قطبی | فیلم

شفق قطبی چیست ؟

شفق های قطبی، نور های زیبایی هستند که به طور طبیعی در آسمان دیده می شوند و معمولا در شب و در عرض های جغرافیایی قطبی به چشم می خورند.

آن ها در یونوسفر تشکیل می شوند و در سپیده دم قطبی قابل مشاهده هستند. در عرض جغرافیایی قطب شمال به آن ها شفق های شمالی نیز گفته می شود؛ (aurora borealis) که این نام بر گرفته از نام رب النوع رومی سپیده دم و نام یونانی باد شمالی است که در سال ١۶٢١ توسط Pierre Gassendi  روی این پدیده طبیعی گذاشته شد.

در کشیدن شفق قطبی به این نکات باید توجه کنید :

یکی از روش‌هایی که می‌تواند تا حد زیادی پویایی به نقاشی شما اضافه کند این است که از پاشیدن آبرنگ روی نقاشی بهره بگیرید. این روش به شما کمک می‌کند حالت‌هایی مانند پخش شدن آب یا ذرات گرد و غبار معلق را به تصویر بکشید.

قلم‌موی خود را بین شست و انگشت میانی خود نگه دارید. از انگشت اشاره خود استفاده کنید و موهای قلم‌مو را به عقب بکشید و اجازه دهید به جلو پرتاب شوند. نتیجه حاصل از این روش تا حدودی تصادفی اما عموما جالب است. پیشنهاد می‌کنیم حتما این روش را امتحان کنید.

(۱۵۴۲)