تکنیک نقاشی با آبرنگ ؛ آموزش مقدماتی کشیدن قاصدک | فیلم

نقاشی آبرنگ که به تازگی طرفداران زیادی پیدا کرده است، جزء قدیمی ترین نقاشی های انسانی است. سابقه نقاشی آبرنگ به نقاشی های درون غار اروپای پله لیتیک و نوشته های مصریان قدیم می رسد. انسان غارنشین از این ماده استفاده می کردند اما تاریخ بهره گیری این رنگ ماده از رنسانس شروع شده است و تا کنون ادامه دارد.

 

آبرنگ ها از پودرهای مولد رنگ و مواد صمغی_رزینی تهیه می شوند. آبرنگ ها را به سه دسته خشک، مرطوب و مایع تقسیم می کنند.

 

آبرنگ های قرصی و بلوکی از انواع آبرنگ های خشک هستند.

 

آبرنگ های مرطوب گواشی و آبرنگ های تیوپی جزء آبرنگ های مرطوب محسوب می شود.

 

برای آغاز نقاشی با آبرنگ به شناخت و اطلاعات کامل از انواع آبرنگ ها نیاز دارید. بخشی از این اطلاعات را در حس خوب بخوانید.

 

وسایل مورد نیاز برای شروع نقاشی آبرنگ

 

آبرنگ

قلم مو آبرنگ

کاغذ نقاشی مخصوص آبرنگ

وسایل و ابزار کار با آبرنگ مانند پالت مخصوص آبرنگ

دلیل تنوع آبرنگ ها در بازار

 

دلیل تنوع آبرنگ ها در بازار، نوع رنگ ایجاد کننده است. برای مثال، آبرنگ های قرصی رنگ های شفافی را ایجاد می کنند در حالیکه آبرنگ های دیگر، ممکن است رنگ های مات و تیره تری را به وجود آورند. بنابراین شناخت رنگ های آبرنگی یکی از مهمترین کارهای شروع نقاشی آبرنگ است.

(۲۵۸۲)