تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن ابرهای پنبه ای | فیلم

کار به روش خیس در خیس بهترین راه حل برای به دست آوردن نتیجه ای درخشان و دل پسند می باشد .

از روش های متفاوتی برای کشیدن آسمان می توان بهره برد ولی ما در اینجا به دو روش می پردازیم :

روش ۱

پس از کشیدن خط افق ( در صورت لزوم ) بایستی از یک قلم موی بزرگ که به خوبی به آب و رنگ آغشته شده است ، استفاده کنید . باید از بالای آسمان و از بالای ورق حرکت کنید و با حالتی یکنواخت از راست به چپ و از چپ به راست بدون توقف در حرکت تا خط افق پایین بروید ، حرکتی که موجب تنزل شدت رنگ آبی خواهد شد . می بینید که با نزدیک شدن به افق رنگ آبی ” خاموش می شود ” .

این تکنیک ، یک رنگ تدریجی یکنواخت زیبا را به ما می دهد .

در این جا آسمان به رنگ آبی کشیده شده است اما برای یک آسمان زمستانی ، می توانید همان کار را با یک زرد کمرنگ ، صورتی و یا یک خاکستری کمرنگ انجام دهید .

هم چنین می توانید با توجه به زمان روز ، کمی صورتی و یا زرد ناپل را نزدیک خط افق بیافزایید .

کاغذ را ( به کمک یک آب پاش و یا یک قلم موی بزرگ ) خیس کنید و اجازه دهید که کمی از رطوبت آن جذب شود .

با حرکت از سمت بالا ، نوارهای افقی سرولئان را روی کاغذ قرار دهید .

با حرکت از سمت بالا ، نوارهای افقی کبالت را روی کاغذ قرار دهید .

اجازه دهید رنگ ها با هم مخلوط شوند .

(۵۲۳۷)