تکنیک نقاشی با گواش ؛ آموزش کشیدن نقاشی با استفاده از اسفنج | فیلم

گواش یک آبرنگ غیرشفاف است که از رنگدانه‌هایی مشابه رنگدانه‌های شفافآبرنگ و مخلوط صمغ عربی ساخته شده است اما با نسبت بیشتر صمغ به رنگدانه. این چنین ترکیبی باعث ضخیم‌تر و سنگین‌تر شدن رنگ می‌شود و به همین دلیل نقاشی حاصل از رنگ‌های گواش به ظرافت آبرنگ نمی‌شوند. اما همانند آبرنگ، گواش نیز حلال در آب است و حتی پس از خشک شدن و گذشت سال‌ها می‌تواند دوباره به آب واکنش نشان دهد.

رنگ‌هایی که کیفیت بالاتری دارند مانند رنگ وینزور ، حاوی نسبت بالاتری از رنگدانه‌های خشکند. رنگ‌های با کیفیت پاییت‌تر از باریوم سولفات که در رنگدانه‌های همیشگی سفید یا به فرانسوی (blanc fixe) است یا گچ برای غیرشفاف کردن گواش و افزایش نرمی و روشن کردن آن استفاده می‌کنند.

برخی رنگدانه‌ها به طور طبیعی از سایرین شفاف‌تر از سایرینند. برخی تولیدکنندگان از این رنگدانه‌ها در تولید گواش‌های باکیفیت استفاده می‌کنند.

(۱۷۲۴۲)