تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن نقاشی روی بوم | فیلم

راه حل آن در تکنیک خیس در خیس است .

ابتدا رنگابه ای از سی ینا را بر روی کاغذی که از قبل خیس شده است بکشید و سپس به سرعت رنگ های آبی آسمان را بدون مالیدن روی آن قرار دهید . اختلاف میان رنگدانه های سنگین و سبک موجب می شود که آسمان به رنگ سبز تغییر نیابد و این که رنگدانه های سنگین تر به هم نزدیک شوند و در میان رنگ زرد قرار بگیرند .

(۵۴۸)


548
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>