تکنیک نقاشی با آبرنگ ؛ کشیدن منظره ای از غروب | فیلم

تکنیک های نقاشی آبرنگ

خیس در خیس

تکنیک خیس در خیس فرآیند به کارگیری رنگ بر روی کاغذ خیس می باشد و یکی از تکنیک های عالی برای خلق پس زمینه های محو با جزئیات اندک است .

تکنیک قلم موی خشک

قلم موی خشک . این تکنیک کاملاً برعکس تکنیک خیس در خیس می باشد . در این جا یک قلم موی حاوی رنگ ( و آب حداقل ) بر روی یک کاغذ کاملاً خشک کشیده می شود . این روش را می توان برای نقاشی دیوارهای قدیمی و علف ها و هم چنین برای نمایش تموج نور بر روی آب مورد استفاده قرار داد . تکنیک قلم موی خشک بر روی کاغذهای بافت دار مانند کاغذ سرد فشرده ( cold-press ) و یا کاغذ زبر ( rough ) بهتر عمل می کند .

برداشتن رنگ

برداشتن رنگ . اغلب رنگ های آبرنگ پس از خشک شدن قابل حل و برداشتن از روی کاغذ باقی می مانند . پاک کردن رنگ های اثر گذاری هم چون آبی تالو ، آلیزارین ، قرمز ویندزور ، زرد و آبی بسیار سخت می باشد و بهتر است که این روش را در مورد آن ها به کار نبست . شیوه ی کار بسیار آسان است ؛ اگر رنگ خشک بود قسمت مورد نظر را با قلم موی مرطوب خیس کرده و رنگ را با دستمال حوله ای یا کاغذی بر می دارید و اگر رنگ خیس بود کافی است از یک قلم موی خشک ( قلم موی تشنه ) و یک دستمال برای برداشتن رنگ استفاده کنید . برداشتن رنگ خیس بهترین روش کشیدن ابر در آسمان است .

 

(۴۱۳۱)