تکنیک نقاشی مدرن؛ آموزش مقدماتی کار با کاردک و اکریلیک | فیلم

استفاده از کاردک نقاشی یکی از راه‌هایی است که نقاشی شما را به یک کار هنرمندانه تبدیل می‌کند. ممکن است در ابتدا از این کار هراس داشته باشید و یا به نظرتان خیلی کار حرفه‌ای و پیشرفته‌ای باشد. اما این تکنیک حتی برای تازه‌کارها هم به راحتی قابل استفاده است.

به راحتی مقداری رنگ با کاردک بردارید و روی نقاشی بگذارید. این کار به آسانی گذاشتن کره روی نان است و خیلی زود متوجه می‌شوید چطور باید با کاردک هرمندانه کار کنید.

(۱۰۵۴۰)