تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن کریستال | فیلم

در این ویدیو کشیدن شکل های مختلف الماس و کریستال با استفاده از تکنیک نقاشی با آبرنگ را خواهیم دید.

(۱۵۶)