تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن شکوفه سیب | فیلم

 

در این ویدیو کشیدن شکوفه سیب با استفاده از تکنیک نقاشی با آبرنگ را خواهیم دید.

(۸۷۷)