تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن شکوفه سیب | فیلم

در این ویدیو کشیدن شکوفه سیب با استفاده از تکنیک نقاشی با آبرنگ را خواهیم دید.

باید گفت اگر به نقاشی آبرنگ علاقه دارید، باید بدانید که این نقاشی، یک نقاشی خاص است. چرا که کار با آن بسیار سخت است. شما باید رنگی که روی کاغذ می ریزید را به جهات مختلف هدایت کنید. درواقع آبرنگ ها به میل خودشان روی کاغذ حرکت می کنند و شما باید مکان حرکت آن ها را تغییر دهید.

(۱۰۱۰)