تکنیک نقاشی با آبرنگ؛ آموزش کشیدن توت فرنگی | فیلم

هزاران سال است که آبرنگ ماده فریبنده هنرمندان به شمار می‌آید.

تکنیک‌های متفاوتی برای کار با آبرنگ وجود دارد و به طور قطع مهارتی است که ارزش دنبال کردن و یادگیری دارد. زمانی که یک نقاشی با آبرنگ خلق می‌کنید، انعکاس نور سفیدی کاغذ از میان رنگ‌ها، به آن درخششی جادویی می‌بخشد.

در این ویدیو کشیدن توت فرنگی با استفاده از تکنیک نقاشی با آبرنگ را خواهیم دید.

(۱۰۱۶)