آموزش رسم سه بعدی فیل بر روی کاغذ | فیلم

نقاشی کشیدن یک تفریح ساده و سالم برای بچه هاست.

در این ویدیو یاد می گیریم که نقاشی سه بعدی بکشیم, نقاشی سه بعدی از یک فیل بر روی کاغذ.

(۳۹۲۲)