ویترای روی ظروف شیشه ای | فیلم

روح لطیف و زیبای شیشه این ماده را به یکی از مناسبترین ابزار برای نقاشی تبدیل کرده چراکه به دلیل شفافیتی که دارد می تواند ماهیت رنگها را همانگونه که در خور موجودیت زیبایشان است به نمایش گذارد.

این نوع نقاشی قدمتی دیرینه دارد و به خاطر قدیمی بودنش روش های مختلفی هم برای ایجاد یک اثر در این هنر موجود است که با گذشت زمان، روشها، ابزار مورد نیازش و حتی طرحها و نقشهای آن نیز دچار تحول و پیشرفت بسیار زیادی شده، که امروزه متداولترین روش استفاده از خمیرهای دورگیر ویترای و رنگ های مخصوص نقاشی روی شیشه و طرح های مدرن می‌باشد.

(۳۱۵۶)


3,156
بازدیدها