انیمیشن زیبای “بیشتر” نمایش زندگی بی روح و تیره بشر | فیلم

انیمیشن زیبای “بیشتر” نمایش زندگی بی روح و تیره بشر

انیمیشن کوتاه “‏‎ ‎بیشتر” (‏‎ more ‎‏) که نقدی است بر زندگی بی روح و تیرۀ ما، گریزی به شادیها و زیبایی های دورۀ ‏کودکی میزند. این انیمیشن را مارک اوزبورن نوشته و کارگردانی کرده است که توانست جوایز متعددی را از آن خود کند. ‏این انیمیشن آمریکایی در سال ۱۹۹۸ به نمایش درآمد و در سال ۱۹۹۹ نامزد جایزۀ اسکار شد. زندگی تکراری و روزمره ‏ای که در آن جز تیرگی و زشتی چیزی دیگر به چشم نمیخورد.

 

زندگی صنعتی و نظام سرمایه داری که باعث کسالت و ‏روزمرگی ما شده است. جامعه ای که همه جا سخن از شادی است و ظاهرا تولیدات نیز برای شادی مردم است، حال آنکه ‏تمام جامعه روحی افسرده و غمگین دارد. کارگری از این جامعه که به امید فرار از چنین جوّی، عینکی میسازد با عصارۀ ‏وجود خود که از شادیهای دورۀ کودکی نشأت گرفته. اما گاهی همین دلخوشی های شاد و زیبا نیز دستمایۀ صنعت میشود و ‏ابزاری برای سود بردن. تا جایی که همان نیز تمام میشود و هیچ چیز، حتی خاطرات کودکی نمیتواند آدمی را نجات ‏دهد.‏

(۳۴)


34
بازدیدها