فیلم داستان ضامن آهو شدن امام رضا (ع)

فیلم داستان ضامن آهو شدن امام رضا (ع)

شکارچی که فرزند فلجی دارد توسط مامون از شکار کردن منع می شود اما او آهوی مادری را به دام می اندازد. امام رضا (ع) ضمانت می کند که آهو برود و به بچه ی بیمار خود شیر بدهد و برگردد. امام رضا (علیه السلام ) دستی به پاهای فرزند شکارچی می کشد و او بهبود می یابد. آهو هم به خانه شکارچی بر می گردد اما شکارچی که از معجزه امام رضا (ع) خوشحال شده ، آهو را آزاد می کند.

(۲۲۲۵)