انیمیشن بسیار زیبای پاییز از کمپانی‌ پیکسار | فیلم

انیمیشن بسیار زیبای پاییز از کمپانی‌ پیکسار

انیمیشن کوتاه پاییز؛ اثر ارزشمند و زیبایى از کمپانی‌ پیکسار که به تازگی عرضه شده است و داستان یک جوجه “آبچلیک” است که برای غذا خوردن باید بر ترس‌ها و بی تجربگی هایش فائق آید.

(۵۴۸)