انیمیشن کوتاه خمیری | فیلم

انیمیشن کوتاه خمیری

انیمیشن کوتاه خمیری Pineapple Calamari به کارگردانی Kasia Nalewajka که توانسته است جوایز بسیاری را از آن خود کند.

(۹۲)