کارتون انگری بردز؛ این قسمت عکس شرور | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

همه شخصیت های بزرگ شرور خوک ها باید یه عکس از خودشون روی دیوتر شرور ها داشته باشن این بار نوبت یه شرور جدید که عکس بگیره ولی …

(۱۲۶۱)