کارتون انگری بردز؛ این قسمت حباب های تخم مرغی | فیلم

در این قسمت از کارتون angry birds :

استلا کوچولو داره تو جنگل با دستگاه حباب سازش قدم یزنه که یهو چشمش میخوره به خوک ها که نقشه دارن میکشن برای دزدین تخم مرغ ها …

(۶۱۴)