کارتون انگری بردز؛ این قسمت سه قلوها و هالووین | فیلم

در این قسمت از کارتون angry birds :

هالووین و شکلاتاش معروفه و اینکه هر خانواده ای باید به بچه ها شکلات بده این سه قلوهای شیطون ما حواسشون نبود و نی نی کوچولو رو …

(۷۳۳)