کارتون انگری بردز؛ این قسمت تاج گمشده | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

خوک کوچولو ها پرنسس رو با تاجش میشناسن ولی متاسفانه پرنسس ما نه تنها تاجش و گم کرده بلکه به شدت هم مریض شده و خوک کوچولو ها …

(۶۷۵)