کارتون انگری بردز؛ این قسمت کایت سواری | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

استلا پرنده ای که به شدت عاشق هیجان و کایت سواریه ولی یه مشکلی هست و اینه که کایت نمیتونه پرواز کنه دوستای استلا تصمیم میگیرن که به اون کمک کنن و …

(۵۸۲)