کارتون انگری بردز؛ این قسمت کایت سواری | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

استلا پرنده ای که به شدت عاشق هیجان و کایت سواریه ولی یه مشکلی هست و اینه که کایت نمیتونه پرواز کنه دوستای استلا تصمیم میگیرن که به اون کمک کنن و …

(۱۰۴)


104
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>