کارتون انگری بردز؛ این قسمت افتتاح شهربازی | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

خوک کوچولو ها برای سرگرم کردن خودشون با استفاده از جعبه های چوبی شهربازی ساختن و حالا نوبت به افتتحا این شهر بازی که میرسه …

(۳۹۴)