کارتون انگری بردز؛ این قسمت درخت کریسمس | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

کرسمس شده و هر کریسمس احتیاج به یه درخت کریسمس داره تو دهکده کوچیک پرنده ها هم کریسمس شده و عمو چاد برای خوشحال کردن بقیه پرنده ها تصمیم میگیره …

(۶۱۲)