کارتون انگری بردز؛ این قسمت شکارچی گنج | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

شاه خوک بزرگ یه نقشه گنچ داره که از اجدادش بهش رسیده و بعد از سال ها تصمیم گرفته که این نقشه رو به یه جوینده گنج بده تا اون گنج بزرگ رو براش بیاره اما …

(۶۶۷)