کارتون انگری بردز؛ این قسمت ترس از شنا | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

پرنده عصبانی قرمز ما به شدت از آب میترسه و به همین خاطر نمیتونه شنا کنه ولی تمام پرنده های شهر میتونن شنا کنن اما وقتی میبینه که تخم مرغ ها در خطر هستن …

(۱۱۱۱)