کارتون انگری بردز؛ این قسمت قصه شب | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

شب شده و شاه خوکه ما خوابش نمیبره پس دستور میده که بیان و براش قصه شب تعریف کنن اما خبر نداره که این قصه شب باعث میشه که …

(۶۶۰)