کارتون انگری بردز؛ این قسمت فلوت بزرگ | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

در دنیای پرنده های عصبانی تابستون شده و وقت کمپ های تابستانیه عمو چاد همیشه سعی میکنه تو این کمپ ها خودی نشون بده و این دفعه نوبت فلوت زدنه و …

(۵۰۰)