کارتون انگری بردز؛ این قسمت درستش کن | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

عمو چاد میزنه منجنیق بزرگ قبیله و میشکنه و چون اون اینکار و کرده پس باید تعمیرش کنه و از نو بازسازیش کنه و برای اینکار از جعبه ابزار حرفه ایش کمک میگیره و …

(۵۵۳)