کارتون انگری بردز؛ این قسمت عمو چاد خودشیفته | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

عمو چاد واقها فکر میکنه پرنده به شدت جذاب و خوشگلیه بنابراین میخواد دائما از خودش عکس بگیره این وسط خاله تیلدا ما که میخواد از گل ها عکس بگیره …

(۴۳۰)