کارتون انگری بردز؛ این قسمت کیک پزی | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

شاه خوک بدجنس ما همیشه در حال خوردن انواع کیک و به آشپزش همیشه دستور میده براش کیک های مختلف بپزه ، اینبار آشپز بزرگ سه تا شاگرد داره که …

(۹۵۰)