کارتون انگری بردز ؛ این قسمت شرلوک هولمز | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

فیلم مورد علاقه شاه خوکه ما شرلوک هولمزه خوکیه اما امان از اون روزی که دوربین شاه خوکه آتیش میگیره و همه فیلماش با هم میسوزه و تبدیل به خاکستر میشه …

(۱۰۶۱)