کارتون انگری بردز ؛ این قسمت هات داگ | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

دکه هات داگ فروشی شهر خوک ها به تمیزی صاحبش و همین طور خوشمزگی هات داگاش معروفه ،تا اینکه روزی از روزها شاه خوکه ما میره یه هات داگ بگیره ولی …

(۸۰۳)