کارتون انگری بردز ؛ این قسمت لولو هاپو | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

خوک های کوچولو وقتی داشتند ساحل و تمیزمیگردن یه جعبه اسباب بازی پیدا کردن و اون و برای شاهشون میبرن غافل از اینکه شاه بهشدت از چیزی که داخل جعبه است میترسد

(۳۱۱)