کارتون انگری بردز ؛ این قسمت هدیه کریسمس پادشاه | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

همیشه نزدیک کریسمس که میشه رسم بر اینه که بچه هایی که کارای خوب میکنن و دیگران رو اذیت نمیکن از طرف پاپانوئل کادو بگیرن اما این شاه خوکه ما …

(۸۹۰)