کارتون انگری بردز ؛ این قسمت تشویق کننده | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

عمو چاد در حال انجام یکسری حرکات سخت رزمی و برای اینکه روحیه بگیره برای خودش با چوب یه تشویق کننده کوچولو ساخته ولی این سه تا جوجه آبی شیطون …

 

(۵۷۹)