کارتون انگری بردز ؛ این قسمت هالووین | فیلم

در این قسمت از کارتون angry birds :

هالووین اومده و در خوکده ما کلی شکلات و شیرینی وجود داره ، این پرنده کوچولو نارنجی ما برای گرفتن شکلات پیش شاه خوک ها میره اما خبر نداره که …

(۷۸۱)