کارتون انگری بردز ؛ این قسمت کشتی کج خوکی | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

شاه خوکه بدجنس ما از بچگی عاشق کشتی کجه و همین باعث میشه تمام عروسک های شخصیت های کشتی کج و جمع کنه اما یه روز تصمیم میگیره خودش به میدان کشتی بره و …

(۱۲۴۵)