کارتون انگری بردز ؛ این قسمت موجودات فضایی | فیلم

در این قسمت از کارتون angry birds :

عمو چاد به شدت از آدم فضایی ها میترسه و این جوجه سه قلو های بازیگوش و شیطون از فرصت استفاده میکنن تا حسابی عمو چاد بیچاره رو بترسونن ولی در آخر …

(۱۳۴۸)