کارتون انگری بردز ؛ این قسمت بطری | فیلم

 در این قسمت از کارتون angry birds :

شاه خوکه بدجنس و خودخواه ما رفته دستور و به ندیمه هاش دستور میده براش شربت بیارن و همین طوری بطری های شربتاشو میریزه تو دریا تا اینکه …

(۷۸۸)