کارتون انگری بردز ؛ این قسمت شهربازی | فیلم

در این قسمت از کارتون angry birds :

شهربازی پر از وسایل بازی مختلف هست و این خوک کوچولو ما میخواد سوار ترن هوایی بشه اما از اونجایی که هنوز سنش کمه …

(۱۲۱۳)